Converter ดอลลาร์ฮ่องกง ปอนด์เซนต์เฮเลนา

Graphic ดอลลาร์ฮ่องกง / ปอนด์เซนต์เฮเลนา

ดอลลาร์ฮ่องกง currency

  • iso 4217: HKD
  • ฮ่องกง

ปอนด์เซนต์เฮเลนา currency

  • iso 4217: SHP
  • เซนต์เฮเลนา

Converter ดอลลาร์ฮ่องกง / ปอนด์เซนต์เฮเลนา

2016-08-25 ► 1 HKD = 0.0972 SHP ► Converter ดอลลาร์ฮ่องกง ปอนด์เซนต์เฮเลนา . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ ดอลลาร์ฮ่องกง ปอนด์เซนต์เฮเลนา ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-25

1 HKD = 0.0972 SHP

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ