บาทไทย

บาทไทย THB
1 USD = 31.4945 THB
1 EUR = 35.5620 THB
1 MYR = 7.3792 THB
1 CNY = 4.4471 THB
1 GBP = 39.8894 THB
1 ILS = 9.0791 THB
1 KRW = 0.0262 THB
1 SEK = 3.4297 THB
1 TWD = 1.0610 THB
1 JPY = 0.2874 THB
1 NOK = 3.3866 THB
1 SGD = 22.6132 THB
1 AUD = 21.9460 THB
1 CAD = 23.4654 THB
1 TRY = 4.6521 THB
1 IDR = 0.0022 THB
1 AED = 8.5746 THB
1 BTC = 302259.1667 THB
1 LAK = 0.0035 THB
1 INR = 0.4168 THB
1 CHF = 32.7266 THB
1 HKD = 4.0637 THB
1 MMK = 0.0225 THB
1 DKK = 4.7687 THB
1 KPW = 0.0350 THB
1 VND = 0.0014 THB
1 BHD = 83.5770 THB
1 KWD = 102.1759 THB
1 NZD = 20.4922 THB
1 ZAR = 1.8682 THB
1 KHR = 0.0076 THB
1 RUB = 0.4598 THB
1 BRL = 6.3428 THB
1 XDG = 0.0811 THB
1 BND = 22.6055 THB
1 ARS = 0.4571 THB
1 XRP = 6.3765 THB
1 OMR = 81.8017 THB
1 PLN = 8.0162 THB
1 PHP = 0.6322 THB
1 EGP = 1.9405 THB
1 MXN = 1.4593 THB
1 XJO = 0.1325 THB
1 CZK = 1.3365 THB
1 BDT = 0.3708 THB
1 ISK = 0.2384 THB
1 PKR = 0.1927 THB
1 SAR = 8.3875 THB
1 QAR = 8.6500 THB
1 NGN = 0.0813 THB
1 MAD = 3.2572 THB
1 LKR = 0.1698 THB
1 BMD = 31.4945 THB
1 CLP = 0.0411 THB
1 GYD = 0.1505 THB
1 PEN = 9.1761 THB
1 CUC = 31.4945 THB
1 UAH = 1.1844 THB
1 MOP = 3.9456 THB
1 IQD = 0.0265 THB
1 PTS = 0.0050 THB
1 YER = 0.1258 THB
1 MNT = 0.0112 THB
1 TIX = 0.1395 THB
1 XBT = 304050.0680 THB
1 RSD = 0.3026 THB
1 KZT = 0.0788 THB
1 LTC = 1470.8169 THB
1 GEL = 10.6761 THB
1 GHS = 5.4442 THB
1 UZS = 0.0031 THB
1 NET = 13.6935 THB
1 TZS = 0.0136 THB
1 VEF = 0.0001 THB
1 DZD = 0.2450 THB
1 FAC = 0.0944 THB
1 NIO = 0.9195 THB
1 XAU = 53032.6529 THB
1 CLR = 0.0105 THB
1 ARG = 0.0043 THB
1 BGN = 18.1742 THB
1 SDG = 0.5700 THB
1 SBC = 0.0041 THB
1 NTR = 0.0025 THB
1 KES = 0.2967 THB
1 TRC = 2.1813 THB
1 BLC = 0.0209 THB
1 MEC = 0.0465 THB
1 MTC = 2.6869 THB
1 BTE = 0.2950 THB
1 TTD = 4.6523 THB
1 ZMW = 1.7263 THB
1 XCD = 11.6536 THB
1 GME = 0.0558 THB
1 XIC = 0.3177 THB
1 HUF = 0.1034 THB
1 AMD = 0.0651 THB
1 MRO = 0.0882 THB
1 GLD = 1.7102 THB
1 DTC = 0.0334 THB
1 BET = 0.5348 THB
1 ZCP = 38.0183 THB
1 TGC = 0.0781 THB
1 BQC = 0.0155 THB
1 LRD = 0.1585 THB