บาทไทย

บาทไทย THB
1 USD = 30.7799 THB
1 EUR = 34.1626 THB
1 CNY = 4.3635 THB
1 MYR = 7.3714 THB
1 GBP = 37.4596 THB
1 SGD = 22.2395 THB
1 TWD = 0.9817 THB
1 KRW = 0.0256 THB
1 ILS = 8.7245 THB
1 AUD = 20.8782 THB
1 JPY = 0.2890 THB
1 HKD = 3.9248 THB
1 SEK = 3.1792 THB
1 INR = 0.4305 THB
1 NOK = 3.4262 THB
1 AED = 8.3796 THB
1 IDR = 0.0022 THB
1 LAK = 0.0035 THB
1 TRY = 5.3825 THB
1 BTC = 326802.2499 THB
1 VND = 0.0013 THB
1 BHD = 81.6549 THB
1 MMK = 0.0202 THB
1 CHF = 31.4489 THB
1 CAD = 23.1305 THB
1 KHR = 0.0075 THB
1 KWD = 101.2084 THB
1 NZD = 19.7364 THB
1 ZAR = 2.0075 THB
1 RUB = 0.4629 THB
1 DKK = 4.5821 THB
1 OMR = 79.9537 THB
1 XDG = 0.0845 THB
1 CZK = 1.3250 THB
1 XRP = 8.3768 THB
1 BND = 22.7915 THB
1 PKR = 0.1923 THB
1 PHP = 0.5887 THB
1 EGP = 1.8543 THB
1 KPW = 0.0342 THB
1 QAR = 8.4655 THB
1 RSD = 0.2901 THB
1 SAR = 8.2070 THB
1 MXN = 1.5589 THB
1 LKR = 0.1730 THB
1 MOP = 3.8158 THB
1 ISK = 0.2474 THB
1 PLN = 7.8343 THB
1 UZS = 0.0034 THB
1 HRK = 4.6268 THB
1 PEN = 9.0997 THB
1 TIX = 0.1492 THB
1 MNT = 0.0115 THB
1 BDT = 0.3648 THB
1 TRC = 1.1129 THB
1 CLP = 0.0434 THB
1 SBC = 0.0039 THB
1 NTR = 0.0024 THB
1 GEL = 10.5051 THB
1 BRL = 7.5942 THB
1 IQD = 0.0258 THB
1 XXC = 20.8952 THB
1 MAD = 3.2044 THB
1 MVR = 1.9858 THB
1 ZCP = 63.7662 THB
1 VEF = 0.0001 THB
1 UAH = 1.2243 THB
1 BGN = 17.4710 THB
1 XAU = 46283.6364 THB
1 RON = 7.2245 THB
1 NGN = 0.0850 THB
1 NIO = 0.9194 THB
1 IRR = 0.0007 THB
1 MTC = 2.5812 THB
1 KZT = 0.0797 THB
1 KES = 0.2989 THB
1 LBP = 0.0204 THB
1 HUF = 0.1043 THB
1 AFN = 0.3932 THB
1 BET = 0.9323 THB
1 TZS = 0.0134 THB
1 LTC = 2304.1892 THB
1 SDG = 0.6832 THB
1 ANG = 17.2673 THB
1 BAM = 17.4649 THB
1 GHS = 5.6776 THB
1 NET = 48.2613 THB
1 GYD = 0.1477 THB
1 FJD = 14.1524 THB
1 DZD = 0.2562 THB
1 GTQ = 4.0133 THB
1 SLL = 0.0033 THB
1 ARG = 0.1773 THB
1 SCR = 2.2518 THB
1 XCD = 11.3892 THB
1 AMD = 0.0647 THB