วิวัฒนาการของ กูร์ดเฮติ / ดอลลาร์บาฮามาส

HTG

วิวัฒนาการของ BSD / HTG

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน กูร์ดเฮติ เป็น ดอลลาร์บาฮามาส คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

10000 กูร์ดเฮติ = 314.920234 ดอลลาร์บาฮามาส

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน กูร์ดเฮติ เป็น ดอลลาร์บาฮามาส คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

10000 กูร์ดเฮติ = 64.074122 ดอลลาร์บาฮามาส