Sự phát triển của Gourde Haiti / Đô la Bahamas

HTG

Sự phát triển của BSD / HTG

Ngày tốt nhất để đổi từ Gourde Haiti sang Đô la Bahamas là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Gourde Haiti = 314.920234 Đô la Bahamas

Ngày xấu nhất để đổi từ Gourde Haiti sang Đô la Bahamas là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Gourde Haiti = 64.074122 Đô la Bahamas