วิวัฒนาการของ กูร์ดเฮติ / ฟรังก์คองโก

HTG

วิวัฒนาการของ CDF / HTG

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน กูร์ดเฮติ เป็น ฟรังก์คองโก คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 กูร์ดเฮติ = 3 147.6949 ฟรังก์คองโก

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน กูร์ดเฮติ เป็น ฟรังก์คองโก คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 กูร์ดเฮติ = 875.0035 ฟรังก์คองโก