Sự phát triển của Gourde Haiti / Franc Congo

HTG

Sự phát triển của CDF / HTG

Ngày tốt nhất để đổi từ Gourde Haiti sang Franc Congo là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Gourde Haiti = 3 147.6949 Franc Congo

Ngày xấu nhất để đổi từ Gourde Haiti sang Franc Congo là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Gourde Haiti = 875.1639 Franc Congo