วิวัฒนาการของ กูร์ดเฮติ / เปโซโดมินิกัน

HTG

วิวัฒนาการของ DOP / HTG

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน กูร์ดเฮติ เป็น เปโซโดมินิกัน คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 กูร์ดเฮติ = 146.2369 เปโซโดมินิกัน

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน กูร์ดเฮติ เป็น เปโซโดมินิกัน คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 กูร์ดเฮติ = 46.6727 เปโซโดมินิกัน