วิวัฒนาการของ กูร์ดเฮติ / ไนราไนจีเรีย

HTG

วิวัฒนาการของ NGN / HTG

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน กูร์ดเฮติ เป็น ไนราไนจีเรีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 กูร์ดเฮติ = 1 215.1212 ไนราไนจีเรีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน กูร์ดเฮติ เป็น ไนราไนจีเรีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 กูร์ดเฮติ = 294.6738 ไนราไนจีเรีย