Εξέλιξη γκουρντ Αϊτής / νάιρα Νιγηρίας

HTG

Εξέλιξη NGN / HTG

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε γκουρντ Αϊτής σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 γκουρντ Αϊτής = 1 214.6495 νάιρα Νιγηρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε γκουρντ Αϊτής σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 γκουρντ Αϊτής = 294.6738 νάιρα Νιγηρίας