วิวัฒนาการของ รูเปียห์อินโดนีเซีย / หยวนจีน

IDR

วิวัฒนาการของ CNY / IDR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูเปียห์อินโดนีเซีย เป็น หยวนจีน คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100000 รูเปียห์อินโดนีเซีย = 101.9132215 หยวนจีน

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูเปียห์อินโดนีเซีย เป็น หยวนจีน คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100000 รูเปียห์อินโดนีเซีย = 41.7746684 หยวนจีน