Sự phát triển của Rupiah Indonesia / Nhân dân tệ

IDR

Sự phát triển của CNY / IDR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupiah Indonesia sang Nhân dân tệ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Rupiah Indonesia = 101.9132215 Nhân dân tệ

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupiah Indonesia sang Nhân dân tệ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Rupiah Indonesia = 41.7746684 Nhân dân tệ