วิวัฒนาการของ รูเปียห์อินโดนีเซีย / ไนราไนจีเรีย

IDR

วิวัฒนาการของ NGN / IDR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูเปียห์อินโดนีเซีย เป็น ไนราไนจีเรีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 รูเปียห์อินโดนีเซีย = 103.26677 ไนราไนจีเรีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูเปียห์อินโดนีเซีย เป็น ไนราไนจีเรีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 รูเปียห์อินโดนีเซีย = 9.41371 ไนราไนจีเรีย