Εξέλιξη ρουπία Ινδονησίας / νάιρα Νιγηρίας

IDR

Εξέλιξη NGN / IDR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπία Ινδονησίας σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 ρουπία Ινδονησίας = 309.131474 νάιρα Νιγηρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπία Ινδονησίας σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 ρουπία Ινδονησίας = 94.137098 νάιρα Νιγηρίας