Εξέλιξη ρουπία Ινδονησίας / νάιρα Νιγηρίας

IDR

Εξέλιξη NGN / IDR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπία Ινδονησίας σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 ρουπία Ινδονησίας = 103.26677 νάιρα Νιγηρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπία Ινδονησίας σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 ρουπία Ινδονησίας = 9.41371 νάιρα Νιγηρίας