วิวัฒนาการของ รูเปียห์อินโดนีเซีย / เปโซฟิลิปปินส์

IDR

วิวัฒนาการของ PHP / IDR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูเปียห์อินโดนีเซีย เป็น เปโซฟิลิปปินส์ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

10000 รูเปียห์อินโดนีเซีย = 67.279497 เปโซฟิลิปปินส์

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูเปียห์อินโดนีเซีย เป็น เปโซฟิลิปปินส์ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

10000 รูเปียห์อินโดนีเซีย = 30.190430 เปโซฟิลิปปินส์