วิวัฒนาการของ รูปีอินเดีย / แดรมอาร์เมเนีย

INR

วิวัฒนาการของ AMD / INR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีอินเดีย เป็น แดรมอาร์เมเนีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 รูปีอินเดีย = 1 245.5084 แดรมอาร์เมเนีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีอินเดีย เป็น แดรมอาร์เมเนีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 รูปีอินเดีย = 460.7874 แดรมอาร์เมเนีย