Εξέλιξη ρουπίες Ινδίας / ντραμ Αρμενίας

INR

Εξέλιξη AMD / INR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Ινδίας σε ντραμ Αρμενίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ρουπίες Ινδίας = 1 322.2608 ντραμ Αρμενίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Ινδίας σε ντραμ Αρμενίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ρουπίες Ινδίας = 460.7874 ντραμ Αρμενίας