Converter เงินเยนของญี่ปุ่น Taka บังคลาเทศ

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / Taka บังคลาเทศ

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

Taka บังคลาเทศ currency

  • iso 4217: BDT
  • บังคลาเทศ

Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / Taka บังคลาเทศ

2016-08-28 ► 1 JPY = 0.7702 BDT ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น Taka บังคลาเทศ . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น Taka บังคลาเทศ ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-28

1 JPY = 0.7702 BDT

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ