แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ดอลลาร์บรูไน

¥
$

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ดอลลาร์บรูไน

ตารางการแปลง

100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.34 $
200 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.68 $
300 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.03 $
400 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.37 $
500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 6.71 $
600 เงินเยนของญี่ปุ่น = 8.05 $
700 เงินเยนของญี่ปุ่น = 9.39 $
800 เงินเยนของญี่ปุ่น = 10.73 $
900 เงินเยนของญี่ปุ่น = 12.08 $
1 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 13.42 $
1 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 20.13 $
2 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 26.84 $
2 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 33.55 $
3 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 40.25 $
4 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 53.67 $
5 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 67.09 $
6 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 80.51 $
7 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 93.93 $
8 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 107.34 $
9 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 120.76 $
10 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 134.18 $

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน บรูไน

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / ดอลลาร์บรูไน

2016-10-22 ► 1 JPY = 0.013418 BND ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ดอลลาร์บรูไน . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ดอลลาร์บรูไน ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-22

1 JPY = 0.013418 BND

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ