Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ดอลลาร์บรูไน

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ดอลลาร์บรูไน

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

ดอลลาร์บรูไน currency

  • iso 4217: BND
  • บรูไน

Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / ดอลลาร์บรูไน

2016-05-03 ► 1 JPY = 0.0126 BND ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ดอลลาร์บรูไน . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ดอลลาร์บรูไน ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-05-03

1 JPY = 0.0126 BND

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ