แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น Ngultrum ภูฏาน

¥
BTN

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / Ngultrum ภูฏาน

ตารางการแปลง

1 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.64 BTN
2 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.29 BTN
3 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.93 BTN
4 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.58 BTN
5 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.22 BTN
6 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.86 BTN
7 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.51 BTN
8 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.15 BTN
9 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.80 BTN
10 เงินเยนของญี่ปุ่น = 6.44 BTN
15 เงินเยนของญี่ปุ่น = 9.66 BTN
20 เงินเยนของญี่ปุ่น = 12.88 BTN
25 เงินเยนของญี่ปุ่น = 16.10 BTN
30 เงินเยนของญี่ปุ่น = 19.32 BTN
40 เงินเยนของญี่ปุ่น = 25.76 BTN
50 เงินเยนของญี่ปุ่น = 32.20 BTN
60 เงินเยนของญี่ปุ่น = 38.64 BTN
70 เงินเยนของญี่ปุ่น = 45.08 BTN
80 เงินเยนของญี่ปุ่น = 51.52 BTN
90 เงินเยนของญี่ปุ่น = 57.96 BTN
100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 64.40 BTN

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน ภูฏาน

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / Ngultrum ภูฏาน

2016-10-24 ► 1 JPY = 0.6440 BTN ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น Ngultrum ภูฏาน . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น Ngultrum ภูฏาน ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-24

1 JPY = 0.6440 BTN

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ