Converter เงินเยนของญี่ปุ่น เหรียญสหรัฐฯ

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / เหรียญสหรัฐฯ

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

เหรียญสหรัฐฯ currency

  • iso 4217: CHF
  • Liechtenstein ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / เหรียญสหรัฐฯ

2016-08-26 ► 1 JPY = 0.0096 CHF ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น เหรียญสหรัฐฯ . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น เหรียญสหรัฐฯ ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-26

1 JPY = 0.0096 CHF

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ