แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เหรียญสหรัฐฯ

¥
CHF

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / เหรียญสหรัฐฯ

ตารางการแปลง

100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.96 CHF
200 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.91 CHF
300 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.87 CHF
400 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.83 CHF
500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.78 CHF
600 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.74 CHF
700 เงินเยนของญี่ปุ่น = 6.70 CHF
800 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.65 CHF
900 เงินเยนของญี่ปุ่น = 8.61 CHF
1 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 9.57 CHF
1 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 14.35 CHF
2 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 19.14 CHF
2 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 23.92 CHF
3 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 28.70 CHF
4 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 38.27 CHF
5 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 47.84 CHF
6 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 57.41 CHF
7 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 66.98 CHF
8 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 76.54 CHF
9 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 86.11 CHF
10 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 95.68 CHF

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / เหรียญสหรัฐฯ

2016-10-24 ► 1 JPY = 0.009571 CHF ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เหรียญสหรัฐฯ . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น เหรียญสหรัฐฯ ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-24

1 JPY = 0.009571 CHF

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ