แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ

¥
CUC

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ

ตารางการแปลง

100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.96 CUC
200 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.92 CUC
300 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.88 CUC
400 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.83 CUC
500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.79 CUC
600 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.75 CUC
700 เงินเยนของญี่ปุ่น = 6.71 CUC
800 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.67 CUC
900 เงินเยนของญี่ปุ่น = 8.63 CUC
1 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 9.59 CUC
1 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 14.38 CUC
2 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 19.17 CUC
2 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 23.97 CUC
3 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 28.76 CUC
4 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 38.34 CUC
5 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 47.93 CUC
6 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 57.52 CUC
7 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 67.10 CUC
8 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 76.69 CUC
9 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 86.27 CUC
10 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 95.86 CUC

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน คิวบา

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ

2016-10-24 ► 1 JPY = 0.009586 CUC ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-24

1 JPY = 0.009586 CUC

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ