แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ

¥
CUC

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ

ตารางการแปลง

100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.99 CUC
200 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.97 CUC
300 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.96 CUC
400 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.95 CUC
500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.93 CUC
600 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.92 CUC
700 เงินเยนของญี่ปุ่น = 6.90 CUC
800 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.89 CUC
900 เงินเยนของญี่ปุ่น = 8.88 CUC
1 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 9.86 CUC
1 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 14.80 CUC
2 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 19.73 CUC
2 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 24.66 CUC
3 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 29.59 CUC
4 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 39.46 CUC
5 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 49.32 CUC
6 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 59.18 CUC
7 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 69.05 CUC
8 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 78.91 CUC
9 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 88.78 CUC
10 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 98.64 CUC

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ currency

  • iso 4217: CUC
  • คิวบา

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ

2016-09-26 ► 1 JPY = 0.009872 CUC ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-26

1 JPY = 0.009872 CUC

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ