แปลง สกุลเงิน
Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ
เงินเยนของญี่ปุ่น currency
  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น
เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ currency
  • iso 4217: CUC
  • คิวบา
Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ

2016-02-08 ► 1 JPY = 0.0086 CUC ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เหนียวกรีก ฟรังก์ฝรั่งเศสแปซิฟิก ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-02-06

1 JPY = 0.0086 CUC

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ