แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์ไซปรัส

¥
CYP

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ปอนด์ไซปรัส

ตารางการแปลง

100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.52 CYP
200 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.03 CYP
300 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.55 CYP
400 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.06 CYP
500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.58 CYP
600 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.09 CYP
700 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.61 CYP
800 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.12 CYP
900 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.64 CYP
1 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.15 CYP
1 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.73 CYP
2 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 10.30 CYP
2 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 12.88 CYP
3 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 15.45 CYP
4 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 20.60 CYP
5 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 25.75 CYP
6 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 30.90 CYP
7 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 36.05 CYP
8 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 41.20 CYP
9 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 46.35 CYP
10 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 51.50 CYP

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน ไซปรัส

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / ปอนด์ไซปรัส

2016-10-25 ► 1 JPY = 0.005150 CYP ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์ไซปรัส . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์ไซปรัส ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-25

1 JPY = 0.005150 CYP

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ