แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์ไซปรัส

¥
CYP

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ปอนด์ไซปรัส

ตารางการแปลง

100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.51 CYP
200 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.03 CYP
300 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.54 CYP
400 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.06 CYP
500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.57 CYP
600 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.09 CYP
700 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.60 CYP
800 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.11 CYP
900 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.63 CYP
1 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.14 CYP
1 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.71 CYP
2 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 10.28 CYP
2 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 12.86 CYP
3 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 15.43 CYP
4 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 20.57 CYP
5 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 25.71 CYP
6 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 30.85 CYP
7 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 35.99 CYP
8 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 41.14 CYP
9 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 46.28 CYP
10 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 51.42 CYP

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

ปอนด์ไซปรัส currency

  • iso 4217: CYP

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / ปอนด์ไซปรัส

2016-09-30 ► 1 JPY = 0.005147 CYP ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์ไซปรัส . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์ไซปรัส ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-30

1 JPY = 0.005147 CYP

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ