แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น Dalasi แกมเบีย

¥
GMD

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / Dalasi แกมเบีย

ตารางการแปลง

1 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.43 GMD
2 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.85 GMD
3 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.28 GMD
4 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.71 GMD
5 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.13 GMD
6 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.56 GMD
7 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.99 GMD
8 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.41 GMD
9 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.84 GMD
10 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.27 GMD
15 เงินเยนของญี่ปุ่น = 6.40 GMD
20 เงินเยนของญี่ปุ่น = 8.53 GMD
25 เงินเยนของญี่ปุ่น = 10.67 GMD
30 เงินเยนของญี่ปุ่น = 12.80 GMD
40 เงินเยนของญี่ปุ่น = 17.06 GMD
50 เงินเยนของญี่ปุ่น = 21.33 GMD
60 เงินเยนของญี่ปุ่น = 25.60 GMD
70 เงินเยนของญี่ปุ่น = 29.86 GMD
80 เงินเยนของญี่ปุ่น = 34.13 GMD
90 เงินเยนของญี่ปุ่น = 38.39 GMD
100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 42.66 GMD

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

Dalasi แกมเบีย currency

  • iso 4217: GMD
  • แกมเบีย

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / Dalasi แกมเบีย

2016-09-29 ► 1 JPY = 0.4268 GMD ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น Dalasi แกมเบีย . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น Dalasi แกมเบีย ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-29

1 JPY = 0.4268 GMD

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ