แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น Dalasi แกมเบีย

¥
GMD

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / Dalasi แกมเบีย

ตารางการแปลง

1 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.41 GMD
2 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.83 GMD
3 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.24 GMD
4 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.65 GMD
5 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.06 GMD
6 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.48 GMD
7 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.89 GMD
8 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.30 GMD
9 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.71 GMD
10 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.13 GMD
15 เงินเยนของญี่ปุ่น = 6.19 GMD
20 เงินเยนของญี่ปุ่น = 8.25 GMD
25 เงินเยนของญี่ปุ่น = 10.31 GMD
30 เงินเยนของญี่ปุ่น = 12.38 GMD
40 เงินเยนของญี่ปุ่น = 16.50 GMD
50 เงินเยนของญี่ปุ่น = 20.63 GMD
60 เงินเยนของญี่ปุ่น = 24.75 GMD
70 เงินเยนของญี่ปุ่น = 28.88 GMD
80 เงินเยนของญี่ปุ่น = 33.00 GMD
90 เงินเยนของญี่ปุ่น = 37.13 GMD
100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 41.25 GMD

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน แกมเบีย

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / Dalasi แกมเบีย

2016-10-27 ► 1 JPY = 0.4125 GMD ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น Dalasi แกมเบีย . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น Dalasi แกมเบีย ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-27

1 JPY = 0.4125 GMD

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ