Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก currency

  • iso 4217: LUF

Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก

2016-08-29 ► 1 JPY = 0.3522 LUF ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-29

1 JPY = 0.3522 LUF

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ