แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก

¥
LUF

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก

ตารางการแปลง

1 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.36 LUF
2 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.71 LUF
3 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.07 LUF
4 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.43 LUF
5 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.78 LUF
6 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.14 LUF
7 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.50 LUF
8 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.85 LUF
9 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.21 LUF
10 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.57 LUF
15 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.35 LUF
20 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.13 LUF
25 เงินเยนของญี่ปุ่น = 8.92 LUF
30 เงินเยนของญี่ปุ่น = 10.70 LUF
40 เงินเยนของญี่ปุ่น = 14.26 LUF
50 เงินเยนของญี่ปุ่น = 17.83 LUF
60 เงินเยนของญี่ปุ่น = 21.40 LUF
70 เงินเยนของญี่ปุ่น = 24.96 LUF
80 เงินเยนของญี่ปุ่น = 28.53 LUF
90 เงินเยนของญี่ปุ่น = 32.09 LUF
100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 35.66 LUF

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน ลักเซมเบิร์ก

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก

2016-10-24 ► 1 JPY = 0.3566 LUF ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-24

1 JPY = 0.3566 LUF

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ