แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก

¥
LUF

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก

ตารางการแปลง

1 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.36 LUF
2 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.71 LUF
3 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.07 LUF
4 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.42 LUF
5 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.78 LUF
6 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.13 LUF
7 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.49 LUF
8 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.84 LUF
9 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.20 LUF
10 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.55 LUF
15 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.33 LUF
20 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.11 LUF
25 เงินเยนของญี่ปุ่น = 8.88 LUF
30 เงินเยนของญี่ปุ่น = 10.66 LUF
40 เงินเยนของญี่ปุ่น = 14.21 LUF
50 เงินเยนของญี่ปุ่น = 17.77 LUF
60 เงินเยนของญี่ปุ่น = 21.32 LUF
70 เงินเยนของญี่ปุ่น = 24.87 LUF
80 เงินเยนของญี่ปุ่น = 28.42 LUF
90 เงินเยนของญี่ปุ่น = 31.98 LUF
100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 35.53 LUF

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก currency

  • iso 4217: LUF

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก

2016-09-30 ► 1 JPY = 0.3556 LUF ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-30

1 JPY = 0.3556 LUF

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ