แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น Ouguiya มอริเตเนีย

¥
MRO

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / Ouguiya มอริเตเนีย

ตารางการแปลง

1 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.43 MRO
2 เงินเยนของญี่ปุ่น = 6.86 MRO
3 เงินเยนของญี่ปุ่น = 10.29 MRO
4 เงินเยนของญี่ปุ่น = 13.72 MRO
5 เงินเยนของญี่ปุ่น = 17.15 MRO
6 เงินเยนของญี่ปุ่น = 20.59 MRO
7 เงินเยนของญี่ปุ่น = 24.02 MRO
8 เงินเยนของญี่ปุ่น = 27.45 MRO
9 เงินเยนของญี่ปุ่น = 30.88 MRO
10 เงินเยนของญี่ปุ่น = 34.31 MRO
15 เงินเยนของญี่ปุ่น = 51.46 MRO
20 เงินเยนของญี่ปุ่น = 68.62 MRO
25 เงินเยนของญี่ปุ่น = 85.77 MRO
30 เงินเยนของญี่ปุ่น = 102.93 MRO
40 เงินเยนของญี่ปุ่น = 137.24 MRO
50 เงินเยนของญี่ปุ่น = 171.55 MRO
60 เงินเยนของญี่ปุ่น = 205.85 MRO
70 เงินเยนของญี่ปุ่น = 240.16 MRO
80 เงินเยนของญี่ปุ่น = 274.47 MRO
90 เงินเยนของญี่ปุ่น = 308.78 MRO
100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 343.09 MRO

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน มอริเตเนีย

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / Ouguiya มอริเตเนีย

2016-10-22 ► 1 JPY = 3.4309 MRO ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น Ouguiya มอริเตเนีย . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น Ouguiya มอริเตเนีย ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-22

1 JPY = 3.4309 MRO

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ