แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์ซูดาน

¥
SDG

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ปอนด์ซูดาน

ตารางการแปลง

10 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.60 SDG
20 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.21 SDG
30 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.81 SDG
40 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.42 SDG
50 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.02 SDG
60 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.62 SDG
70 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.23 SDG
80 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.83 SDG
90 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.44 SDG
100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 6.04 SDG
150 เงินเยนของญี่ปุ่น = 9.06 SDG
200 เงินเยนของญี่ปุ่น = 12.08 SDG
250 เงินเยนของญี่ปุ่น = 15.10 SDG
300 เงินเยนของญี่ปุ่น = 18.12 SDG
400 เงินเยนของญี่ปุ่น = 24.16 SDG
500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 30.20 SDG
600 เงินเยนของญี่ปุ่น = 36.23 SDG
700 เงินเยนของญี่ปุ่น = 42.27 SDG
800 เงินเยนของญี่ปุ่น = 48.31 SDG
900 เงินเยนของญี่ปุ่น = 54.35 SDG
1 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 60.39 SDG

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

ปอนด์ซูดาน currency

  • iso 4217: SDG
  • ซูดาน

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / ปอนด์ซูดาน

2016-09-28 ► 1 JPY = 0.06039 SDG ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์ซูดาน . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์ซูดาน ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-28

1 JPY = 0.06039 SDG

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ