แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น CFA แอฟริกากลาง

¥
XAF

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / CFA แอฟริกากลาง

ตารางการแปลง

1 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.81 XAF
2 เงินเยนของญี่ปุ่น = 11.61 XAF
3 เงินเยนของญี่ปุ่น = 17.42 XAF
4 เงินเยนของญี่ปุ่น = 23.23 XAF
5 เงินเยนของญี่ปุ่น = 29.03 XAF
6 เงินเยนของญี่ปุ่น = 34.84 XAF
7 เงินเยนของญี่ปุ่น = 40.65 XAF
8 เงินเยนของญี่ปุ่น = 46.45 XAF
9 เงินเยนของญี่ปุ่น = 52.26 XAF
10 เงินเยนของญี่ปุ่น = 58.07 XAF
15 เงินเยนของญี่ปุ่น = 87.10 XAF
20 เงินเยนของญี่ปุ่น = 116.14 XAF
25 เงินเยนของญี่ปุ่น = 145.17 XAF
30 เงินเยนของญี่ปุ่น = 174.20 XAF
40 เงินเยนของญี่ปุ่น = 232.27 XAF
50 เงินเยนของญี่ปุ่น = 290.34 XAF
60 เงินเยนของญี่ปุ่น = 348.41 XAF
70 เงินเยนของญี่ปุ่น = 406.48 XAF
80 เงินเยนของญี่ปุ่น = 464.54 XAF
90 เงินเยนของญี่ปุ่น = 522.61 XAF
100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 580.68 XAF

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน แอฟริกากลาง

  • iso 4217: XAF
  • Cameroun, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, ชาด, สาธารณรัฐคองโก, กาบอง, กินีบิสเซา

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / CFA แอฟริกากลาง

2016-10-21 ► 1 JPY = 5.8127 XAF ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น CFA แอฟริกากลาง . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น CFA แอฟริกากลาง ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-21

1 JPY = 5.8127 XAF

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ