แปลง Afghani อัฟกานิสถาน เงินเยนของญี่ปุ่น

؋
¥

Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / เงินเยนของญี่ปุ่น

ตารางการแปลง

1 afghani อัฟกานิสถาน = 1.58 ¥
2 afghani อัฟกานิสถาน = 3.16 ¥
3 afghani อัฟกานิสถาน = 4.74 ¥
4 afghani อัฟกานิสถาน = 6.32 ¥
5 afghani อัฟกานิสถาน = 7.91 ¥
6 afghani อัฟกานิสถาน = 9.49 ¥
7 afghani อัฟกานิสถาน = 11.07 ¥
8 afghani อัฟกานิสถาน = 12.65 ¥
9 afghani อัฟกานิสถาน = 14.23 ¥
10 afghani อัฟกานิสถาน = 15.81 ¥
15 afghani อัฟกานิสถาน = 23.72 ¥
20 afghani อัฟกานิสถาน = 31.62 ¥
25 afghani อัฟกานิสถาน = 39.53 ¥
30 afghani อัฟกานิสถาน = 47.43 ¥
40 afghani อัฟกานิสถาน = 63.24 ¥
50 afghani อัฟกานิสถาน = 79.05 ¥
60 afghani อัฟกานิสถาน = 94.86 ¥
70 afghani อัฟกานิสถาน = 110.67 ¥
80 afghani อัฟกานิสถาน = 126.48 ¥
90 afghani อัฟกานิสถาน = 142.29 ¥
100 afghani อัฟกานิสถาน = 158.10 ¥

สกุลเงิน ประเทศอัฟกานิสถาน

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

แปลง Afghani อัฟกานิสถาน / เงินเยนของญี่ปุ่น

2016-10-27 ► 1 AFN = 1.5810 JPY ► แปลง Afghani อัฟกานิสถาน เงินเยนของญี่ปุ่น . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ Afghani อัฟกานิสถาน เงินเยนของญี่ปุ่น ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-27

1 AFN = 1.5810 JPY

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ