แปลง Afghani อัฟกานิสถาน เงินเยนของญี่ปุ่น

؋
¥

Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / เงินเยนของญี่ปุ่น

ตารางการแปลง

1 afghani อัฟกานิสถาน = 1.51 ¥
2 afghani อัฟกานิสถาน = 3.01 ¥
3 afghani อัฟกานิสถาน = 4.52 ¥
4 afghani อัฟกานิสถาน = 6.03 ¥
5 afghani อัฟกานิสถาน = 7.53 ¥
6 afghani อัฟกานิสถาน = 9.04 ¥
7 afghani อัฟกานิสถาน = 10.54 ¥
8 afghani อัฟกานิสถาน = 12.05 ¥
9 afghani อัฟกานิสถาน = 13.56 ¥
10 afghani อัฟกานิสถาน = 15.06 ¥
15 afghani อัฟกานิสถาน = 22.60 ¥
20 afghani อัฟกานิสถาน = 30.13 ¥
25 afghani อัฟกานิสถาน = 37.66 ¥
30 afghani อัฟกานิสถาน = 45.19 ¥
40 afghani อัฟกานิสถาน = 60.26 ¥
50 afghani อัฟกานิสถาน = 75.32 ¥
60 afghani อัฟกานิสถาน = 90.38 ¥
70 afghani อัฟกานิสถาน = 105.45 ¥
80 afghani อัฟกานิสถาน = 120.51 ¥
90 afghani อัฟกานิสถาน = 135.58 ¥
100 afghani อัฟกานิสถาน = 150.64 ¥

Afghani อัฟกานิสถาน currency

  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

แปลง Afghani อัฟกานิสถาน / เงินเยนของญี่ปุ่น

2016-09-27 ► 1 AFN = 1.5076 JPY ► แปลง Afghani อัฟกานิสถาน เงินเยนของญี่ปุ่น . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ Afghani อัฟกานิสถาน เงินเยนของญี่ปุ่น ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-27

1 AFN = 1.5076 JPY

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ