วิวัฒนาการของ ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก / ฟอรินต์ฮังการี

LUF

วิวัฒนาการของ HUF / LUF

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก เป็น ฟอรินต์ฮังการี คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก = 914.7073 ฟอรินต์ฮังการี

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก เป็น ฟอรินต์ฮังการี คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก = 750.4952 ฟอรินต์ฮังการี