Εξέλιξη φράγκα Λουξεμβούργου / φιορίνια Ουγγαρίας

LUF

Εξέλιξη HUF / LUF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Λουξεμβούργου σε φιορίνια Ουγγαρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 φράγκα Λουξεμβούργου = 914.7073 φιορίνια Ουγγαρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Λουξεμβούργου σε φιορίνια Ουγγαρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 φράγκα Λουξεμβούργου = 750.4952 φιορίνια Ουγγαρίας