วิวัฒนาการของ ริงกิตมาเลเซีย / รูปีเนปาล

MYR

วิวัฒนาการของ NPR / MYR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ริงกิตมาเลเซีย เป็น รูปีเนปาล คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ริงกิตมาเลเซีย = 3 266.8302 รูปีเนปาล

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ริงกิตมาเลเซีย เป็น รูปีเนปาล คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ริงกิตมาเลเซีย = 1 827.1712 รูปีเนปาล