วิวัฒนาการของ ไนราไนจีเรีย / ฟรังก์คองโก

NGN

วิวัฒนาการของ CDF / NGN

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ไนราไนจีเรีย เป็น ฟรังก์คองโก คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ไนราไนจีเรีย = 616.8296 ฟรังก์คองโก

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ไนราไนจีเรีย เป็น ฟรังก์คองโก คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ไนราไนจีเรีย = 171.8404 ฟรังก์คองโก