Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / φράγκα Κονγκό

NGN

Εξέλιξη CDF / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε φράγκα Κονγκό ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 νάιρα Νιγηρίας = 616.8296 φράγκα Κονγκό

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε φράγκα Κονγκό ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 νάιρα Νιγηρίας = 171.8404 φράγκα Κονγκό