วิวัฒนาการของ ไนราไนจีเรีย / ดาลาซีแกมเบีย

NGN

วิวัฒนาการของ GMD / NGN

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ไนราไนจีเรีย เป็น ดาลาซีแกมเบีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ไนราไนจีเรีย = 262.54965 ดาลาซีแกมเบีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ไนราไนจีเรีย เป็น ดาลาซีแกมเบีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ไนราไนจีเรีย = 41.86370 ดาลาซีแกมเบีย