Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / νταλάσι Γκάμπιας

NGN

Εξέλιξη GMD / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε νταλάσι Γκάμπιας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 νάιρα Νιγηρίας = 262.54965 νταλάσι Γκάμπιας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε νταλάσι Γκάμπιας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 νάιρα Νιγηρίας = 41.86370 νταλάσι Γκάμπιας