วิวัฒนาการของ ไนราไนจีเรีย / ดีนาร์เซอร์เบีย

NGN

วิวัฒนาการของ RSD / NGN

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ไนราไนจีเรีย เป็น ดีนาร์เซอร์เบีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ไนราไนจีเรีย = 615.51070 ดีนาร์เซอร์เบีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ไนราไนจีเรีย เป็น ดีนาร์เซอร์เบีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ไนราไนจีเรีย = 66.51649 ดีนาร์เซอร์เบีย