Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / δηνάρια Σερβίας

NGN

Εξέλιξη RSD / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε δηνάρια Σερβίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 νάιρα Νιγηρίας = 615.51070 δηνάρια Σερβίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε δηνάρια Σερβίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 νάιρα Νιγηρίας = 66.51649 δηνάρια Σερβίας