วิวัฒนาการของ ไนราไนจีเรีย / ลีโอนเซียร์ราลีโอน

NGN

วิวัฒนาการของ SLL / NGN

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ไนราไนจีเรีย เป็น ลีโอนเซียร์ราลีโอน คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ไนราไนจีเรีย = 3 091.9461 ลีโอนเซียร์ราลีโอน

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ไนราไนจีเรีย เป็น ลีโอนเซียร์ราลีโอน คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ไนราไนจีเรีย = 1 392.4783 ลีโอนเซียร์ราลีโอน