Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / λεόνε Σιέρα Λεόνε

NGN

Εξέλιξη SLL / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε λεόνε Σιέρα Λεόνε ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 νάιρα Νιγηρίας = 3 091.9461 λεόνε Σιέρα Λεόνε

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε λεόνε Σιέρα Λεόνε ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 νάιρα Νιγηρίας = 1 392.4783 λεόνε Σιέρα Λεόνε