วิวัฒนาการของ ไนราไนจีเรีย / ดอลลาร์สหรัฐ

NGN

วิวัฒนาการของ USD / NGN

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ไนราไนจีเรีย เป็น ดอลลาร์สหรัฐ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100000 ไนราไนจีเรีย = 911.5259682 ดอลลาร์สหรัฐ

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ไนราไนจีเรีย เป็น ดอลลาร์สหรัฐ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100000 ไนราไนจีเรีย = 242.1301327 ดอลลาร์สหรัฐ