Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / δολάρια ΗΠΑ

NGN

Εξέλιξη USD / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 νάιρα Νιγηρίας = 909.0465621 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 νάιρα Νιγηρίας = 242.1301327 δολάρια ΗΠΑ