วิวัฒนาการของ นูโวซอลเปรู / ดอลลาร์สหรัฐ

PEN

วิวัฒนาการของ USD / PEN

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน นูโวซอลเปรู เป็น ดอลลาร์สหรัฐ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 นูโวซอลเปรู = 394.09080 ดอลลาร์สหรัฐ

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน นูโวซอลเปรู เป็น ดอลลาร์สหรัฐ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 นูโวซอลเปรู = 171.51230 ดอลลาร์สหรัฐ