Εξέλιξη νέα Σολ Περού / δολάρια ΗΠΑ

PEN

Εξέλιξη USD / PEN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νέα Σολ Περού σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 νέα Σολ Περού = 394.09080 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νέα Σολ Περού σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 νέα Σολ Περού = 171.51230 δολάρια ΗΠΑ