Sự phát triển của Nuevo Sol Peru / Đô la Mỹ

PEN

Sự phát triển của USD / PEN

Ngày tốt nhất để đổi từ Nuevo Sol Peru sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Nuevo Sol Peru = 394.09080 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Nuevo Sol Peru sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Nuevo Sol Peru = 171.51230 Đô la Mỹ