วิวัฒนาการของ รูปีปากีสถาน / อัฟกานิอัฟกานิสถาน

PKR

วิวัฒนาการของ AFN / PKR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น อัฟกานิอัฟกานิสถาน คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 รูปีปากีสถาน = 77.2274 อัฟกานิอัฟกานิสถาน

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น อัฟกานิอัฟกานิสถาน คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 รูปีปากีสถาน = 36.3322 อัฟกานิอัฟกานิสถาน