Sự phát triển của Rupee Pakistan / Afghani Afghanistan

PKR

Sự phát triển của AFN / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Afghani Afghanistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Pakistan = 77.2274 Afghani Afghanistan

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Afghani Afghanistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Pakistan = 45.4750 Afghani Afghanistan