วิวัฒนาการของ รูปีปากีสถาน / ฟรังก์คองโก

PKR

วิวัฒนาการของ CDF / PKR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น ฟรังก์คองโก คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 รูปีปากีสถาน = 1 569.0630 ฟรังก์คองโก

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น ฟรังก์คองโก คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 รูปีปากีสถาน = 633.5982 ฟรังก์คองโก