วิวัฒนาการของ รูปีปากีสถาน / โครูนาสาธารณรัฐเช็ก

PKR

วิวัฒนาการของ CZK / PKR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น โครูนาสาธารณรัฐเช็ก คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 รูปีปากีสถาน = 475.82391 โครูนาสาธารณรัฐเช็ก

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น โครูนาสาธารณรัฐเช็ก คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 รูปีปากีสถาน = 72.32921 โครูนาสาธารณรัฐเช็ก