Sự phát triển của Rupee Pakistan / Koruna Cộng hòa Séc

PKR

Sự phát triển của CZK / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Koruna Cộng hòa Séc là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Rupee Pakistan = 475.82391 Koruna Cộng hòa Séc

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Koruna Cộng hòa Séc là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Rupee Pakistan = 72.32921 Koruna Cộng hòa Séc