วิวัฒนาการของ รูปีปากีสถาน / รูปีศรีลังกา

PKR

วิวัฒนาการของ LKR / PKR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น รูปีศรีลังกา คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 รูปีปากีสถาน = 194.1728 รูปีศรีลังกา

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น รูปีศรีลังกา คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 รูปีปากีสถาน = 107.8535 รูปีศรีลังกา